Fotografie ke hře

LIDUNIN POETICKÝ VEČÍREK

Večer čilého diváka s bábovkou a mlékem. Předvečer zářijové premiéry projektu Město. V 18.00 sraz dobrovolníků, kteří pod tlakem adrenalinu bleskově sepíší krátké texty k následnému čtení. Téma odhaleno na místě. Ve 20:00 začátek scénického čtení spontánních textů, vzniklých v předchozích minutách. Po přestávce a do noci kolektivní čtení básní Václava Hraběte. Do města, ve kterém žijeme, se blíží léto.

Anna Peřinová, Nina Šimůnková, Aneta Nesvadbová, Marie Domeová, Martina Haluzová, Pavla Ouřadová, Kateřina Tyšlerová, Petr Pulc, Petr Šedivý, Jakub Dušek, Nicholas Spousta, Jakub Barvínek, Dan Brátka, Gaye Maathy a Zuzana Malá
Nejbližší představení: