Fotografie ke hře

Váchalovský večer - KABARET Václava Borůvky Valtra

Novější bádání vrhlo do poznávání čarodějnictva úplně jiné světlo. Zjistilo se, že zvláště od roku 1400 až do let 1690 propadal prostý lid (zásluhou církve a jejího ušení!) davové psychóze, strhující každého věřícího ducha k uskutečňování starých metaphysických tradic, užívaných pak k praktikování tělesných prostopášno...stí, pronásledování bližních a travičství. Většinou všechna obvinění čarodějnic byla psychologicky správná , již důvodu veřejné bezpečnosti, neměl-li se státi člověk tehdejších dob druhému člověku šelmou: tolik by každý téměř člověk propadlým všeobecnému šílenství té doby, jakési mravní infekci. Došlo to tak daleko, že církev, která sama vyvolala představy o ďáblu a zlých silách, byla nakonec nucena použíti veškerých svých sil, aby odvrátila lid od kultu ďábla, jemuž pozvolna propadal. Démonomanii oddávali se lidé i katolicky nebo křesťansky nejzbožnější; mezi těmi, kdož přiznali a většinou dobrovolně, bez mučení, své sklony k ďábelství, byli doktoři, purkmistři měst, profesoři, kněží, úředníci, dokonce i knížata a členové panujících rodů. Ženy zasvěcovaly se ďáblu, hlavně aby s ním obcovaly a létaly na sabbath; vesměs nervové a sexuální poruchy, k nimž svými představami docházely dobrovolně. Večer s Váchalem, vyprávěnky, verše, vizualizace, víno, vlast a witchcraft. Audio-vizuální představení Václava Borůvky Valtra a jeho přátel

Nejbližší představení:


Premiéra: 12. 6. 2010 20:00