Fotografie ke hře

Koffi Kwahule : BINTOU

Rouhání, znovu a znovu rouhání.
Exotický text okamžitě ohromí směsicí duchovního a fyzického boje. Na pozadí zemitých tónů a afrických rituálů se odehrává příběh zdivočelé dívky s naléhavostí, jíž nelze ignorovat. Epizody se rozvíjejí jako svitek s detaily z dějin Afriky a jejího pustošení západní civilizací. Stejně jako její hlavní postava, hra Bintou se nespokojí s vlažným přijetím. Vyžaduje od diváka, aby jí věnoval plnou pozornost, naklonil se kupředu a buďto zatoužil po záchraně protagonistky, jako se jí dočká její nešťastná rodina, nebo jen sledoval, jak se jí zříká v záchvatech vzpurnosti. Dialogy jsou střídavě lyrické, frázovité i šroubované, ale vždy napínavé a podnětné.

hrají: Karolína Vaňková/Anežka Šťastná, Josef Roch, Ondřej Kulhavý, Martina Haluzová, Tereza Gsollhoferová, Prokop Novák, Kanwar Šulc, Zdislava Čarnogurská, Natálie Nováková a další

režijní vedení: Tomáš Staněk

Fotogalerie z prvních zkoušek inscenace objektivem Jana Šolce

Autorská práva zastupuje AURA-PONT, divadelní a literární agentura, spol. s r. o., Radlická 99, Praha 5. Inscenace nastudována ve smyslu výjimky AZ dle § 35 zákona č.121/2000 Sb.

Nejbližší představení:


Premiéra: 25. 5. 2017 20:00