Fotografie ke hře

Koffi Kwahulé/ Michael Lázňovský: NESTYDA

africká rituální hra o dospívání
Divadelní báje v rytmu jazzu. Podobenství o hříchu, za nějž je nutné zaplatit. „V lidském světě je čas trojí. Čas mluvit, čas dělat, čas vidět. A tak, když nastane čas mluvit, promluv! Když nastane čas věc vykonat, jednej! A když nastane čas se ohlédnout, skládej účty! Lidský svět, to jsou tyto tři časy.“ (Baba Sissoko, mág)

pod režijním vedením Tomáše Staňka hrají: Kateřina Kovaříková/Martina Kavanová, Eliška Vocelová/Martina Haluzová/Pavla Ouřadová, Petr Jeřábek a Richard Juan Rozkovec/Filip Jiřík.

produkce: Richard Juan RozkovecFotogalerie inscenace - foto: Eliška Vocelová

S inscenací jsme hostovali na festivalu MODRÝ KOCOUR v Turnově, nebo na festivalu alternativního divadla Šrámkův Písek. Derniéru měla v rámci festivalu TVURČÍ AFRIKA.

Inscenace nastudována ve smyslu výjimky AZ dle § 35 zákona č.121/2000 Sb.

Nejbližší představení:


Premiéra: 5. 1. 2015 20:00