Spolupráce s H2O

25. 4. 2013

Chcete si u nás zahrát?

Team H2O je připraven realizovat i Vaše projekty. Ozvěte se nám. Rádi se s Vámi sejdeme...
25. 4. 2013

Partneři a podpora H2O

Projekt H2O byl podpořen Nadací 02 v rámci projektu ThinkBig a Evropskou unií v rámci programu Mládež v akci.

Sklepní prostor by nevznikl bez mecenášské podpory majitelů domu v čele s Martinem Kadlasem a Antonínem Stupkou.

V roce 2017 je provoz podpořen grantem Magistrátu hlavního města Prahy.

Děkujeme!