Podpora

1. 10. 2008

Partneři a podpora OLDstars

Provoz nezávislé umělecké skupiny je logicky spjat s existenční nutností navázat spolupráci s úspěšnými partnery, kterým není lhostejná alternativní mladá kultura a chtějí se na jejím vývoji spolupodílet.
1. 10. 2008

PODPOŘIT OLDSTARS můžete I VY!!!!

Sponzoring neziskového sektoru přestává být doménou obřích firem, ale stává se nedílnou součástí marketingových strategií středních podnikatelů, ale i soukromých dárců - mecenášů.