Podpora

25. 1. 2019

Naše úspěšné benefice roku 2018

OLDstars tradičně realizují několik benefičních projektů a pomáhají divadlem - za loňský rok na základě darovacích smluv poukázali výtěžek z tržeb benefičních inscenací ve výši necelých 100 tisíc těmto organizacím: Klášter v Roudnici nad Labem, Bellis Young & Cancer – Aliance žen s rakovinou prsu, spolek ICHTYÓZA a spolek Nevypusť duši.

1. 10. 2018

OLDstars jsou podporováni...

Provoz nezávislé umělecké skupiny je logicky spjat s existenční nutností navázat spolupráci s úspěšnými partnery, kterým není lhostejná alternativní mladá kultura a chtějí se na jejím vývoji spolupodílet.
1. 10. 2008

PODPOŘIT OLDSTARS můžete I VY!!!!

Sponzoring neziskového sektoru přestává být doménou obřích firem, ale stává se nedílnou součástí marketingových strategií středních podnikatelů, ale i soukromých dárců - mecenášů.