4. 4. 2007

Nebojsa žádná pohádka - site specifik v Gorlici na Vyšehradě

Netradiční divadelní tvar zpracovává téma strachu a jeho různých rozměrů. Pětice aktérů zkoumá své obavy, noční můry a zdánlivě neškodné pohádky. Nebojsa je prostý strachu, jedinečný, nepřirozený, směšný, donekonečna vykladatelný. Je možné se bát Nebojsy. Ve snových obrazech, skrze osobitou poetiku podivnosti, se vypráví některý z možných Nebojsových příběhů. Události se dějí a je možné se rozhodnout, proč se dějí právě tak.
„Kdo se nebojí, nemá v lese co dělat.“

„Boha se bojte.“

Vytvořili a hrají:
Petra Balá, Berenika Kohoutová, Sofie Šustková, Jiří Konvalinka, Václav Valtr

Koncepce: Zuzana Malá

Premiéra: neděle 1.dubna 2007, 19hodin
NKP Vyšehrad – Gorlice (kasematy)


Projekt „Nebojsa žádná pohádka“ vznikl ve velmi krátkém čase, koncentrovaném do několika intenzivních celodenních dílen. Ústřední téma strachu se přitom analyzovalo skrze slovo, pohyb, fabulování, dramatickou hru se situacemi. Aktéři se zabývali příčinami strachu, jeho fyzickými prožitky a funkcemi, se strachem se sami konfrontovali. Jako osa posloužila kontroverzní postava Nebojsy, která je k dispozici v pohádkách, mýtech, akčních filmech... Velmi volná, nepravidelná inscenace vznikla vytříděním a uspořádáním materiálu získaného při improvizacích. Hlavním zdrojem jsou představy a sny účinkujících, situace vypůjčené z nebojsovských pohádek a vymyšlené události, které se kolem Nebojsy mohou odehrát. Nebojsa se setkává s autoritou kněze a jeho podivných božstev, Nebojsu je možné využít ve prospěch společnosti, nebojí se bohů, je vyvrhel. Nebojsa nevěří na nadpřirozeno, přesto se vydává za černokněžníkem. Je určen jedinou svou vlastností, pouhou přítomností provokuje.
Konkrétní postavy ožívají v rovině, která se prolíná se snovými obrazy a vizemi, s rovinou abstraktní a imaginativní. Inscenace nesděluje žádné závěry ani teze. Jedním z jejích cílů je poskytnout divákovi maximální prostor pro interpretaci. Je minimalistická, pevně spjatá s prostorem Gorlice. „Nebojsa žádná pohádka“ sleduje linii nadrámcových projektů v paradivadelních prostorech, jichž se účastní malé skupiny členů různých souborů OLDSTARS. Tím má být posílena komunikace mezi jednotlivými uzavřenými skupinami. Po zahájení zkoušek byl v plenéru proveden trailer inspirovaný žánrem filmových ukázek.