1. 2. 2020

OLDstars on the ROUD 2020 je zaštítěn

Druhý červencový víkend 2020 proběhne již posedmé v bývalém augustiniánském klášteře v Roudnici nad Labem festival OLDstars on the ROUD. OLDstars již tradičně přivezou inscenace ze stálého repertoáru a jejich hostů do jedinečných prostor kláštera nebo pod širé nebe.
Jedná se o obohacení kulturního života v místním kraji. Proto jsme rádi, že záštitu nad festivalem převzal hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček.
Již tradičně byla našemu festivalu poskytnuta záštita radnice města Roudnice nad Labem, panem starostou Ing. Františkem Padělkem.
Mnoho členů skupiny OLDstars studovalo nebo v současné době studuje na Akademii múzických umění. Proto nás taktéž těší záštita rektora AMU pana docenta Mgr. Jana Hančila i děkanky Divadelní fakulty AMU paní MgA. et Mgr. Doubravky Svobodové.

Festival byl podpořen Grantem města Roudnice nad Labem a Státním fondem kultury - děkujeme!

Těšíme se na spokojené diváky pod letní oblohou v areálu kláštera.
10. – 12. 7. 2020, po sedmé v Roudnici nad Labem.