1. 1. 2002

Matěj Křístek

Za dobu svého členství v OLDStars byl ideální představitel „Fadinarda“ v Horníčkově překladu Labichovy frašky „Slaměný Klobouk“. Roztržitý „Andrej“ v „Nikolovi šuhajovi“. Až na dřeň prožitý „Ruckli“ v inscenaci Wasermannovy dramatizace románu Kenna Keseyho „Kde kukačka hnízdo má“. Skvěle přitroublý „Beppo“ v Goldoniho „Poprasku“. Přesně vypointovaný „Technik“ v autorském počinu „Před oponou za oponou“.

Autor většiny scénických hudeb k inscenacím svého souboru. člen hudební formace Ve3vnoci