19. 8. 2009

Dokumenty

Oficiální dokumenty OLDstars ke stažení:OLDSTARS z.s., umělecká skupina
Sídlo: fakturační a korespondenční adresa: Charkovská 15, Praha 10
IČO: 266 755 79
DIČ: CZ 266 755 79
Bankovní spojení: Raiffeisenbank - 181 754 2001/5500

Zapsáno v rejstříku Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 15028

Živnostenské oprávnění vydáno Městskou částí Praha 17 pod č.j.:ŽIO-28/0434/05/Ne

Aktuální orgány zapsaného spolku OLDstars v souladu se stanovami:

předseda/jednatel:
BcA.Tomáš Staněk

výbor/správní rada:
MgA. Zuzana Malá Horáková, Martin Steve Luhan a BcA.Tomáš Staněk

kontrolní komise:
BcA. Daniela (Ouhrabková) von Vorst, Jaromír Beránek a Ing. Martina Tylová

vedoucí sekce Agentura: Stanislava Lojková
vedoucí sekce Dětské studio: MgA. Zuzana Malá Horáková
vedoucí sekce HarOLD, sklepní prostor: Jan Battěk
vedoucí marketingu: Ing. Lucie Gabrovská