21. 3. 2016

Inscenace TO VŠECHNO ONA bodovala v Anketě kritiků

Mezi navrženými na Ceny divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda Radoka, které se udílejí od roku 1992) se letos v kategorii inscenace roku objevil kus z našeho repertoáru "To všechno ona". Jan Battěk, který v něm ztvránil roli dospívajícího teenagera, byl kritiky v anketě několika hlasy navržen na talent roku 2015.
"Divadlo OLDstars na netu pokouší duši Inscenace navíc není zplošťujícím obrazem internetového prostředí, snaží se jeho klady i zápory hodnotit nestranně. Ivanov a inscenátoři nejsou zrovna optimističtí, ale uživatele internetu ani hráče nesoudí."

Martin Macháček, ČRo Rádio Wave, 12. ledna 2015

"Ljuba Krbová je jako matka vynikající volbou. Když se na vás podívá svýma zranitelnýma očima, můžete nahlédnout až na dno bolestí se svíjející duše ženy po ztrátě milovaného manžela, osamělé matky samoživitelky, byli byste ochotni jí odpustit jakýkoliv zločin...
Stejně tak Jan Battěk působí křehce a zranitelně, přesto v sobě má dost energie puberťáka vzpírajícího se světu, kterého byste občas s chutí profackovali."

Alena Kunčíková, Scena.cz, 19. ledna 2015

"Variace na oidipovské drama i odmítání dospět a zaujmout uvolněné místo hlavy rodiny jsou posunuty kamsi do kyberprostoru – intimita sklepní scény pod nízkou cihlovou klenbou je velkou devízou inscenace. Čtvercové podium může být lůžkem i katafalkem a prázdný střed připomíná propast mezi dvěma teritorii, kde se dvojice střetává ve zraňujících vzájemných konfrontacích."

Veronika Boušová, Divadelní noviny, 5. března 2015


"...oči Ljuby Krbové zasluhují samostatný frenetický potlesk, neboť jejich prostřednictvím smí divák vstoupit do něžných zákoutí vnitřního vesmíru zoufající si milující matky, což komorní sklepní prostor umocní v doslova emoční třesk."

Helena Grégrová, i-divadlo.cz, 4. března 2015

"Autor i tvůrci se současným tématem skvěle pracují, povedlo se jim důvěryhodně napodobit styl elektronické komunikace i dobře navodit pocity s tím spojené... tomu napomáhají i výkony herců - Ljuba Krbová dobře přechází mezi starostlivou matkou a jejím internetovým alter egem, mladý Jan Battěk pak podává výkon téměř autentický."

Tomáš Šťástka, MF DNES, 16. dubna 2015