1. 3. 2016

NOČNÍ "Jste ty sebevraždy?"

15 rozhovorů, 14 příběhů, 1 noční služba.
Inscenace retro rozhlasové hry M. Stehlíka Linka důvěry.
hrají: Julie Ondračková, Ruth Schmidtová, Anna Datiashvili, Ema Zelená, Elisa Speváková, Jakub Brunclík, Cyril Janeček

režijní a pedagogické vedení Zuzana Horáková


Fotogalerie inscenace z premiéry v H2O