14. 10. 2014

Znepokojení nad transformací Dismanova souboru

Umělecká skupina OLDstars, sdružující absolventy Dismanova rozhlasového dětského souboru, vyjadřuje znepokojení nad posledními kroky vedení Českého rozhlasu ve věci náhlého odvolání sbormistrů a vyhlášené transformace.
Vážený pan
Peter Duhan
Generální ředitel Českého rozhlasu

Věc: Transformace DRDS

V Praze 15. 10. 2014

Vážený pane řediteli,
žádáme Vás jménem umělecké skupiny OLDstars, složené již více než deset let
z absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru, abyste s kolegy znovu zvážili
transformační záměr.
Ano, souboru prospěje efektivnější produkce, větší integrace do mateřského Českého
rozhlasu i rozšíření týmu spolupracovníků o nové odborníky. Jsou to skvělé plány, ale to
všechno lze přece udělat ve stávajícím organizačním rámci.
Zvažte, prosíme, zejména své rozhodnutí o nepotřebnosti funkce sbormistra.
Práce s dětmi je specifická. Děti potřebují kontinuální vedení, vzor. Ne nadarmo fungují na
školách "třídní učitelé", kteří jsou teprve na vyšším stupni doplňováni (!) pedagogy odborných
předmětů. Děti nejsou automaticky připraveny na vysokoškolský systém přednášek a
seminářů s odborníky, kteří nutně nemusejí mít pedagogické vzdělání.
Umělecký vedoucí navíc zůstává i Dětskému pěveckému souboru, který chcete s DRDS
spojit.
Závěrem dovolte smutné povzdechnutí. Mrzí nás, jakým způsobem z vedení souboru
odstavujete manžele Fleglovy. Mají za sebou dvacítku let poctivé a respektu hodné práce.
Stovky úspěšných odchovanců. Mohli být cennými konzultanty Vaší nové koncepce a dovést
soubor do regulérního výběrového řízení na nové sbormistry.
Prošli jsme DRDS jako děti, spolupracovali jsme s ním v dospívání jako asistenti vedení, v
dospělosti jsme připravovali s dětmi divadelní premiéry, pomáhali vybírat děti v konkurzech,
jezdili na letní tábor jako oddíloví vedoucí - známe provoz souboru ze všech stran - jeho
klady i kritické body. Zrušení funkce sbormistrů a sloučení s jiným tělesem však není
řešením. Je to rána pod pás, která soubor s osmdesátiletou tradicí zničí.
Chceme i nadále mít k čemu se hrdě odkazovat!

Děkujeme za Váš čas.
BcA. Tomáš Staněk
MgA. Zuzana Horáková
MgA. Daniela Von Vorst
Mgr. Martin Steve Luhan