19. 1. 2001

Aška Košťálová Luhanová

Tel.: +420 777 199 937
email: aska.luhanova@oldstars.cz
Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy studuje obory český jazyk a literatura a speciální pedagogika, v rámci studia absolvovala také kurzy DV s různým zaměřením (např. dramatická výchova v SPPG).
Několik let působila jako asistentka v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, s
dětmi připravila několik divadelních představení i rozhlasový pořad.
Jako lektorka DV působila v pražské YWCA.
Podílela se také jako asistentka na přípravě představení Bohnické divadelní
společnosti.
Spolu s mnoha mladými divadelníky z celé Evropy se v červenci 2008 podílela na přípravě festivalu pouličního divadla v belgickém Bourdon.
V roce 2010 absolvovala semestr Comparative Educational Studies na norské univerzitě ve Stavangeru, kde se mimo jiné seznámila s "divadlem utlačovaných" Augusta Boala a technikou story tellingu.
Díky členství v DRDS získala zkušenosti s rozhlasovou prací i dabingem.
Dále spolupracovala například s občanskými sdruženími Bejachad (předškolní vzdělávání) a Mikádo (volnočasové aktivity pro děti z Klokánku).
V současné době pracuje v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu jako asistentka pedagogů v jedné pražské základní škole.
Je členkou umělecké skupiny OLDstars.