9. 9. 2014

OLYMPIA pod záštitou DAMU a České asociace rusistů

Inscenace Olympia získala již na začátku své realizace několik zásadních záštit.

Záštitu převzala děkanka DAMU MgA., Mgr. Doubravka Svobodová a předseda Ústřední rady České asociace rusistů Mgr. Jiří Klapka.

Za projevenou důvěru a pomoc při další realizaci tohoto velmi aktuálního textu velmi děkujeme. ¨
Máme velkou radost, neboť svou záštitou inscenaci OLYMPIE přijala pražská DAMU i participaci na tomto projektu. Autorka Olja Muchina tak bude mít, v rámci oficiální návštěvy ČR a účasti na naší premiéře na začátku února, sérii přednášek pro studenty DAMU. Budeme mít jedinečnou exkluzivní možnost přivítat tuto fenomenální ruskou autorku přímo v H2O. Pražské DAMU a paní Doubravce Svobodové moc děkujeme!