1. 1. 2011

Nicol Hrabovská

email: nicol@oldstars.cz
tel: +420 773 695 561
První zkušenosti s divadlem získala již v Ostravě, odkud pochází - nejdříve to byly role v pohádkách tamního dětského divadelního souboru, na střední si pak zahrála například v divadelní adaptaci povídky Roalda Dahla Skopec na porážku. Po odchodu do Prahy v roce 2011 začala navštěvovat hodiny hlasové průpravy u operní zpěvačky Jaroslavy Maxové a současně absolvovala semestrální kurz herecké metody Jacques Lecoq.

V tomtéž roce začala působit v OLDstars, kde se dosud objevila v inscenacích To je omyl, Čarodějky ze Salemu, BE WILDE!, Její PASTorkyňa, Striptýz na širém moři a Pelikán. Mezi další projekty, na nichž se podílela, patří Monoskop či scénická čtení Pan Myš a Nejkrásnější bývá šílená.

Ráda zpívá, běhá a poznává nové věci. Pravidelně navštěvuje workshopy zaměřené na pohyb, improvizaci, herectví a rétoriku. Studovala Divadelní vědu na FF UK a od února 2016 je také aktivní členkou produkčního týmu OLDstars