1. 1. 2012

Richard Juan Rozkovec

email: richard@oldstars.cz
K OLDstars se připojil v roce 2012, kdy začal zkoušet Princeznu T., dále se zaměřoval na hereckou stránku. Nazkoušel šest dalších inscenací (Pískoviště, Vojcek, Audience, Přelíčení, Bouře a Pozemšťan), postupně se ovšem začal zajímat o organizaci umělecké skupiny a věnovat se produkční činnosti.

V létě 2014 jako vedoucí organizačního týmu zajišťoval letní festival OLDstars on the nice ROUD, benefiční divadelní festival na podporu kláštera v Roudnici nad Labem.

V roce 2014 úspěšně složil přijímací zkoušky na obor Produkce na pražské DAMU, kde v současné době studuje.