1. 10. 2008

PODPOŘIT OLDSTARS můžete I VY!!!!

Sponzoring neziskového sektoru přestává být doménou obřích firem, ale stává se nedílnou součástí marketingových strategií středních podnikatelů.
Provoz nezávislé umělecké skupiny je logicky spjat s existenční nutností navázat spolupráci s obchodními partnery, kterým není lhostejná alternativní mladá kultura a chtějí se na jejím vývoji spolupodílet.

Případným partnerům nabízíme kromě reklamního zviditelnění, možnosti zvýšení společenské prestiže, především exkluzivní kulturní zážitky pro celou firmu, obchodní partnery a zákazníky.


OLDstars je schopno poskytnout:

  • potvrzení pro možnost odepsání darované částky z daňového základu plátce ve smyslu §20 zákona č. 586/1992 Sb o dani z příjmů
  • propagaci partnera na všech tiskových materiálech (plakáty, vstupenky, měsíční kulturní přehledy, programy k inscenacím, atd.)
  • umístění loga a aktivního odkazu na www.oldstars.cz
  • propagaci firmy prostřednictvím mediálních partnerů (rozhlas, tisk, televize)
  • čestné vstupenky na konané akce, případně celé zadané představení
  • přípravu kulturních akcí přímo na klíč pro sponzorskou firmu
  • verbální prezentaci donátora při jednáních a před začátkem kulturní akce
  • umístění loga společnosti v sále během divadelní inscenace nebo jiné kulturní akce

    info@oldstars.cz

    Raiffeisenbank: 181 754 2001/5500