1. 10. 2008

PODPOŘIT OLDSTARS můžete I VY!!!!

Sponzoring neziskového sektoru přestává být doménou obřích firem, ale stává se nedílnou součástí marketingových strategií středních podnikatelů, ale i soukromých dárců - mecenášů.
Provoz nezávislé umělecké skupiny je logicky spjat s existenční nutností navázat spolupráci s obchodními partnery a mecenáši, kterým není lhostejná alternativní mladá kultura a chtějí se na jejím vývoji spolupodílet.

Případným partnerům nabízíme kromě reklamního zviditelnění, možnosti zvýšení společenské prestiže, především exkluzivní kulturní zážitky pro celou firmu, obchodní partnery, zákazníky, přátele nebo rodinu.


OLDstars je schopno poskytnout:

 • potvrzení pro možnost odepsání darované částky z daňového základu plátce ve smyslu §20 zákona č. 586/1992 Sb o dani z příjmů
 • propagaci partnera na všech tiskových materiálech (plakáty, vstupenky, měsíční kulturní přehledy, programy k inscenacím, sociální sítě atd.)
 • umístění loga a aktivního odkazu na www.oldstars.cz
 • propagaci firmy prostřednictvím mediálních partnerů (rozhlas, tisk, televize)
 • čestné vstupenky na akce, případně celé zadané představení
 • přípravu kulturních akcí přímo na klíč pro sponzorskou firmu
 • verbální prezentaci donátora při jednáních a před začátkem kulturní akce
 • umístění loga společnosti v lokaci během divadelní inscenace nebo jiné kulturní akce

  info@oldstars.cz

  Raiffeisenbank: 181 754 2001/5500