1. 10. 2018

OLDstars jsou podporováni...

Provoz nezávislé umělecké skupiny je logicky spjat s existenční nutností navázat spolupráci s úspěšnými partnery, kterým není lhostejná alternativní mladá kultura a chtějí se na jejím vývoji spolupodílet.
Partnerem inscenací OLDstars v HarOLDu je kavárna Šlágr.

Šlágr

Za dobu naší existence nás dále podpořili:

Alberti Nadace život umělce Nadace Český hudební fond Hlavní město Praha Městská část Praha 1 Dobrobus

ARKOL s.r.o., PRAGOS auto s.r.o. a GREYSON s.r.o.


Mediálními partnery našich nejrůznějších projektů byli a jsou:

Kam v Praze Topzine Student Point Prague Out Český rozhlas ReginaČeský rozhlas sever Radio Wave
MfDnes, Denik.cz, AlternativaTV, mistnikultura.cz, radio Blaník, Hitradio Faktor, Jihočeskézprávy.cz.


Sklepní divadelní prostor HarOLD nám zvukovou a světelnou technikou vybavila firma PEKRA CZ, s.r.o..
PEKRA CZ

OLDstars nadále děkuje za: vstřícnou autobusovou dopravu společnosti Dobrobus, bezplatné vedení účtu Raiffeisenbank a.s., ČSOB za vyřazené počítače, České spořitelně za dobrovolníky a všem obyvatelům domů v Charkovské a Košické za nesmírnou toleranci...:)

Za partnerství v projektu HAMLET NA HELFENBURKU děkujeme jihočeskému hejtmanovi, děkanovi DAMU, firmám: Johnyservis.cz, PERI spol s r.o., Hasičům Bavorov, Základní škole a Koupališti Bavorov.


Projekt H2O byl podpořen Nadací 02 v rámci projektu ThinkBig a Evropskou unií v rámci programu Mládež v akci. Žižkovský sklepní prostor by nevznikl bez mecenášské podpory majitelů domu v čele s Martinem Kadlasem a Antonínem Stupkou.

Dále děkujeme: všem rodičům, Zdeně a Václavu Fleglovým za podhoubí, Tereze Tobiášové a Veronice Poláčkové za počáteční vítr do plachet, Adéle Štajfové, Františku Medovi a Liboru Boučkovi za vstřícnou pomoc v porodních křečích, Markétě Hoskovcové a Mileně Balé za mateřskou péči v jejich kulturních domech, Mileně Kohoutové za azyl na chalupě, Dance Malé za zkušebnu v Jablonci, Kryštofu a Matěji Činčerovi nejen za almanach, Satanovi za kov, Geyerům, p. Pelíškovi, sl. Holočikové, p. Radičovi, pí. Věrtelářové a ZŠ Lipnice za poskytování prostor k pravidelným soustředěním, Haně Kofránkové za scénická čtení, Martině Tylové a jejím slečnám za catering a Stáně Lojkové za to, že je!


Borovice.cz Minerva

OLDstars jsou řešiteli grantu Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Státního fondu kultury nebo města Roudnice nad Labem.

OLDstars na oplátku podporovalo neziskovou organizaci Lions klub, pro kterou pořádá benefiční představení, jejichž výtěžek slouží k financování výcviku slepeckých psů. OLDstars bylo zapojeno do projektu Arcidiecézní charity Praha "Adopce na Dálku". Na podzim roku 2005 jsme adoptovali devítiletou indickou holčičku Ashwini Siddha.
OLDstars pod záštitou Nadace ARCHA těšili děti ve fakultních nemocnicích. Výtěžek ze všech ročníků benefičního projektu HAMLET NA HELFENBURKU jsme věnovali městu Bavorov na opravu hradní zříceniny. Pravidelný výtěžek z letního festivalu OLDstars on the ROUD předáváme tradičně Klášteru v Roudnici nad Labem. Vytěžek z tržby monodramatu "Margaritě" ve Werichově vile věnujeme ve prospěch Bellis Young & Cancer - projekt Aliance žen s rakovinou prsu. Inscenace "Nikdy" podporuje svou tržbou spolek ICHTYÓZA - „Nemoc jako dialog“, monodrama "Všechny báječné věci" pak spolek Nevypusť duši – destigmatizace duševních onemocnění.