6. 7. 2014

HERECKÉ KURZY pro veřejnost

OLDstars otevírají další semestrální kurzy herectví pro širokou veřejnost. Chcete si vyzkoušet práci na roli? Poznat herecké techniky? Nahlédnout do teorie herectví? Ochutnat různé žánry? Pravidelná skupinová tříhodinová setkání doplníme víkendovým soustředěním. Semestr zakončíme veřejným vystoupením.
Veřejná dílna pro zájemce, kteří chtějí studovat herectví nejen pro zábavu jako rozvoj své osobnosti. Náplní je zvládnutí základní orientace v dějinách a teorii divadla. Praktické seznámení s hereckými technikami, hlasová a pohybová výchova, základy žonglování. Kromě hlasových cvičení, hereckých a pohybových etud, se věnujeme práci na divadelním textu (dialogy, monology), přednesu poezie, interpretaci šansonu.

Lektory jsou absolventi DAMU: herec Jan Horák a divadelní pedagog Tomáš Staněk. Skupiny jsou limitovány počtem. Nezávazné informace na: herectvi@oldstars.cz. Kurz může být úvodem pro přípravu na přijímací zkoušky uměleckých škol.