8. 8. 2018

Vystupující soubory

Soubory Festivalu studentských divadel v Celetné 2018

Dismanův rozhlasový dětský soubor
Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým, rozhlasem působí od roku 1935. Stejně jako v minulosti je i nyní příprava členů DRDS směřována přímo k tvorbě rozhlasových pořadů, vedle toho pokračuje soubor v duchu dismanovských tradic ve všestranné kulturní výchově. Významná byla a je divadelní činnost i hudební průprava, stejně jako vedení dětí k výtvarnému cítění.


OLDSTARS
OLDstars jsou nezávislá studentská umělecká skupina, která v Praze provozuje
divadelní sklepní prostor HarOLD ve Vršovicích. V současné době čítá
přes sto aktivních členů. Jsou mezi nimi převážně studenti a absolventi středních a vysokých
uměleckých škol. OLDstars mají své Dětské divadelní studio, ve kterém si své budoucí herce
a herečky „vychovávají“. Pořádají herecké kurzy pro širokou veřejnost.
OLDstars se věnují nejen inscenování nejrůznějších textů, od těch klasických až po
české premiéry textů současných autorů, ale pořádají také workshopy, koncerty, scénická
čtení a nejrůznější kulturní projekty. Za sebou mají několik ročníků hudebního festivalu
studentských kapel, sitespecifik projekty v Citadele hladové zdi na Petříně nebo v branických
Ledárnách. Pravidelně spolupracují s Divadlem v Celetné. Kromě tradičního Festivalu
studentských divadel na této významné pražské scéně uvedli Mayenburgovu Tvář v ohni. S
nadací Chantal objížděli pohádkou potěšit děti v pražských nemocnicích.
Letos OLDstars již počtvrté podpořili bývalý augustiniánský klášter v
Roudnici nad Labem. V jeho areálu připravili venkovní i vnitřní divadelní scény, na kterých
zahrali během dvou dnů přes 30 představení.

Literárně dramatický obor ZUŠ Litoměřice


Literárně dramatický obor DDM Prahy 3 - Ulita

Letos proběhne osmý ročník festivalu a potrvá celé tři dny od pátku 26. října do neděle 28. října 2018. Letošní ročník festivalu byl podpořen grantem Městské části Praha 1 - děkujeme!