12. 12. 2011

MgA. Jan Horák

tel.: +420 723 272 013
email: jan.horak@oldstars.cz
Herec, absolvent DAMU, žák Jaroslavy Adamové, Věry Galatíkové a Ladislava Mrkvičky. Je členem souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Hraje na flétnu, saxofon, klarinet, kytaru, učí se na akordeon. Příležitostně spolupracuje jako lektor se souborem OLDstars a DDM Praha 3 - Ulita, zaměřuje se především na pohybové workshopy. Angažuje se v nezávislých projektech (scénické čtení Antonín Huvar: Pověsíme jenom faráře, studentský film Amputace apod.)