6. 9. 2012

Herecké kurzy - příprava na přijímací zkoušky na umělecké školy

OLDstars pořádají tradiční semestrální veřejnou dílnu pro zájemce, kteří chtějí studovat herectví nejen pro zábavu jako rozvoj své osobnosti. Náplní je praktické seznámení s hereckými technikami, hlasová a pohybová výchova. Zvládnutí základní orientace v dějinách a teorii divadla. Setkání probíhají ve sklepním prostoru HarOLD v centru Prahy.

Kromě hlasových cvičení, hereckých a pohybových etud, se věnujeme práci na divadelním textu (dialogy, monology), přednesu poezie, interpretaci šansonu. V průběhu sezony uvádíme vlastní divadelní premiéru. Dílnu vedou absolventi Konzervatoře a studenti DAMU a JAMU.

Pravidelná dvouhodinová setkání jsou doplňována víkendovými semináři. Na podzim je pořádáno pracovní soustředění. Počet studentů ve skupině omezen. Více informací a přihlášky na herectvi@oldstars.cz .

Samozřejmě nikomu nezaručujeme, že po absolvování naší "přípravky" se dostane na vytouženou uměleckou školu. Spíše můžeme jako absolventi těchto škol zaručit, že ukážeme většinu toho, co se na takových školách učí. Společně s námi si vyzkoušíte nejrůznější etudy a cvičení a uděláte si přesnější představu, co všechno musí adepti na herecké povolání absolvovat. Společně navštěvujeme divadla, diskutujeme o formách, pojetí inscenací a jednotlivých výkonech. Lehce ťukneme do divadelní historie, uděláme si exkurzi v divadelním zákulisí. Samozřejmě své pokusy konfrontujeme s publikem a děláme si takové "přijímačky před komisí" nanečisto.

herectvi@oldstars.cz