8. 8. 2005

Pavla Ouřadová

email: pavla@oldstars.cz
Vystudovala obor mezinárodní obchod na fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Divadlu se věnuje od svých třinácti let, spolupráci s OLDstars navázala v roce 2005. I když na to nevypadá, dříve chodila na balet. Ráda čte a dívá se na filmy v originále.