1. 1. 2002

BcA. Daniela (Ouhrabková) von Vorst, dipl.um.

tel.: +420 603 796 996
email: daniela.ouhrabkova@oldstars.cz
Prvním kontaktem s uměleckou tvorbou byl bezesporu Dismanův rozhlasový dětský soubor. Po jeho absolvování se k souboru opětovně vracela jako asistentka či vedoucí přípravky. Mezitím se však věnovala divadlu naplno, a to studiem herectví na Konzervatoři v Praze.

Snaha nadchnout pro divadlo mladou generaci jí vedla spolu s Tomášem Staňkem ke spoluzaložení umělecké skupiny OLDstars. Tato vůle "nadchnout pro divadlo" ji stále ještě neopustila :)

Její další kroky mířily na JAMU, do Ateliéru Divadlo a výchova. Vedle souborů OLDstars sbírala zkušenosti ve školní i mimoškolní praxi, při mezinárodních workshopech s dospívajícími i dospělými, nevíce jí ale inspirovalo studium na Universität der Künste v Berlíně a následná stáž v Maxim Groki Theater. Konečně totiž objevila to, co jí v Čechách chybělo, a sice způsob práce s diváky při profesionálním divadle.

Jako lektorka se této oblasti pak věnovala několik sezón v Ateliéru Švandova divadla na Smíchově a tříbila myšlenky během magisterského studia na DAMU (KVD).

Praktik ale musí do praxe, a tak s těžkým srdcem opustila OLDstars, Prahu i Čechy a přesídlila na 5 let do německého Hamburku - hnízda divadelní pedagogiky a líhně nových uměleckých formátů. Čas utekl a plna tvůrčí atmosféry a inspirace se od sezóny 2015/16 přestěhovala zpět. V současnosti je divadelní lektorkou v Národním divadle, kde vede tvůrčí dílny, workshopy a doprovodné akce pro diváky všech věkových kategorií a opět s radostí působí v OLDstars.