1. 1. 2002

Jakub Štěpán

email: jakub.stepan@oldstars.cz
Absolvent Dismanova rozhlasoveho dětského souboru. Vystudoval obor scénografie na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Je spoluzakládajícím členem OLDstars. Vedl sekci OLDservis a první Bar sklepního prostoru HarOLD, na jehož vzniku se klíčovným způsobem vlastníma rukama podílel.

Autor desítky scénografií k inscenacím OLDstars. spoluautor projektu Ledárny.