1. 1. 2005

Stanislava Lojková

email: stanislava.lojkova@oldstars.cz
tel.: +420 739 339 367
Od roku 1991 pracovala v Českém rozhlase. V letech 2000 až 2005 byla produkční Dismanova rozhlasového dětského souboru. Byla v týmu, který zakládal na stanici Vltava redakci publicistiky a zpravodajství – pořad Mozaika, kde pracovala až do své doživotní dovolené. Od znovuobnovení činnosti YWCA v České republice v roce 1990 je členkou výboru.

Je fanouškem OLDstars, kde vede sekci Agentura a pomáhá s produkčními záležitostmi, zejména s bankovními operacemi a správou financí.