21. 12. 2012

Přijímací zkoušky na nečisto...

V rámci přípravy na talentové přijímací zkoušky na střední a vysoké umělecké školy se cíleně věnujeme vybraným monologům z českých a světových divadelních her. Pokoušíme současnou i klasickou poezii, potkáme se se zpěvem. Vše pak veřejně prezentujeme v tzv. přijímačkách nanečisto.